Coronavirus: dit moet u weten.

Het is dagelijks in het nieuws: het coronavirus (COVID-19-virus). Met dit bericht willen we u informeren over het laatste nieuws bij Zorghotel Merlinde (via Surplus).

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met Zorghotel Merlinde via T 076 751 3000. U kunt ook mailen naar info@hotelmerlinde.nl

Babbelbox

Update: 28 april 

Vanaf woensdag 29 april starten we met onze nieuwe ‘babbelbox’, op deze manier kan u onze gasten op een zo veilig mogelijke manier bezoeken.

Aan de voorzijde van ons pand zal een partytent worden geplaatst.

Bezoek kan, na inschrijving/reservering via 076 751 3000, in de babbelbox plaatsnemen en het nummer bellen dat genoteerd staat op het raam (076 751 3084). Onze gast neemt binnen plaats, aan de andere zijde van het raam en kan de telefoon opnemen die er ligt. Wij hopen op deze manier de afstand toch een beetje te kunnen overbruggen tussen en u en uw familie/vrienden. 

Omdat we maar één babbelbox hebben willen we u vragen om een tijdstip vast te leggen via onze receptie. Zij beschikken over een agenda waarin zijn de afspraak voor u kunnen vastleggen en de babbelbox kunnen reserveren. 

Na ieder gebruik van de babbelbox zal de telefoon, het raam en de stoel worden gereinigd aan de binnenzijde. Wij vragen bezoek ook aan de buitenzijde gebruik te maken van de hygiëne middelen die er liggen om het raam en de stoel te ontsmetten. Volg hiervoor de instructie die in de tent aanwezig is.  

Mocht u hier nog vragen over hebben, horen wij het graag! Voel u vrij contact op te nemen met de receptie van Zorghotel Merlinde via 076 751 3000. 

Verlenging maatregelen

Update: 21 april 

Het kabinet heeft gisteren besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 19 mei. Dit betekent dus dat bij Zorghotel Merlinde dezelfde maatregelen van kracht blijven zoals we ze tot nu toe gewend waren.

Verlenging maatregelen & Welzijnsprogramma

Update: 30 maart 

Het kabinet heeft gisteren besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dus dat bij Zorghotel Merlinde dezelfde maatregelen van kracht blijven zoals we ze tot nu toe gewend waren.

Ons welzijnsprogramma wordt verder uitgebreid om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken, vandaag hebben we bijvoorbeeld een heleboel kruiswoordpuzzels en andere spelletjes uitgedeeld aan de gasten.

Beeldbellen & Welzijnsprogramma

Update: 24 maart 

Vandaag hebben we een brief gemaild naar naasten over de mogelijkheid om te beeldbellen. Onze zorggasten ontvangen deze brief op hun kamer. In de brief wordt uitgelegd hoe cliënten kunnen beeldbellen met een familielid of naaste, onder begeleiding van een vrijwilliger of zorgmedewerker. Wij hebben een laptop en telefoon geregeld met het telefoonnummer: 06 28 55 83 17 waarop onze zorggasten kunnen beeldbellen via Whatsapp met familie/vrienden.

Ons welzijnsprogramma wordt verder uitgebreid om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken.

Zorghotel Merlinde volledig gesloten voor bezoek & Welzijnsprogramma

Update: 20 maart 

Met ingang van zaterdag 21 maart is Zorghotel Merlinde volledig gesloten voor bezoek. Tot nu toe werd een uitzondering gemaakt voor bezoek van familie die de zorg al geruime tijd op zich heeft genomen. Helaas zijn we genoodzaakt om ook deze uitzondering in te trekken om onze kwetsbare bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Als gevolg van het volledig sluiten van Zorghotel Merlinde is het helaas ook niet meer mogelijk voor cliënten om Zorghotel Merlinde te verlaten of naar familie te gaan. Deze verdere beperking van mogelijkheden voor bezoek is pijnlijk en verdrietig, maar ook noodzakelijk om zo veel als mogelijk het virus buiten de muren van Zorghotel Merlinde te houden. Als de verwachting is dat cliënten op korte termijn komen te overlijden, geldt er wel een uitzondering. Dit gebeurt in overleg met de zorgmanager. Hier gelden nog steeds de richtlijnen: in klein gezelschap, geen bezoek met verkoudsheidsklachten en geen kinderen onder de vijf jaar.

Welzijnsprogramma: Zorghotel Merlinde heeft een welzijnsprogramma opgestart om het onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijden. Enkele van onze medewerkers schenken hun tijd volledig aan het sociaal contact met onze gasten; van samen spelletjes spelen tot een kopje koffie drinken.

Annuleren leisure & zakelijke boekingen

Update: 16 maart 

Alle leisure en zakelijke boekingen zijn volgens de richtlijnen van de overheid tot nader order geannuleerd.

Sluiting restaurant & Openingstijden receptie

Update: 15 maart 

Op basis van de nieuwe richtlijnen heeft Zorghotel Merlinde helaas moeten besluiten om het restaurant te sluiten. Onze zorg gasten ontvangen uiteraard nog steeds dagelijks ontbijt, lunch en een dagspecial van de chef. De plaats waar de maaltijd wordt aangeboden kan ook aangepast worden; op de kamer of met minimaal 1.5m afstand in de algemene ruimtes.

De openingstijden van de receptie werden aangepast naar 8:00-17:00.

Verscherpte bezoekersmaatregelen

Update: 14 maart 

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Een eerdere maatregel was daarom al dat bezoekers die neusverkouden zijn, keelpijn hebben of hoesten en eventueel daarbij koorts hebben dringend verzocht worden om het pand niet te betreden. Aanvullend hierop gelden nu de volgende maatregelen:

  • Dringend verzoek om de woonzorgcentra niet meer te betreden met kinderen tot 5 jaar. Zij zijn vaak neusverkouden en het wordt afgeraden om hen in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep.
  • Een cliënt mag maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen en daarnaast de directe mantelzorger. Zij krijgen het dringende verzoek om rechtstreeks van ingang, naar kamer, naar uitgang te gaan. In bijzondere situaties kunnen er afspraken over worden gemaakt.
  • Mag je een cliënt meenemen naar huis? Dit is toegestaan in een klein gezelschap, mits er geen contact is met kinderen jongeren dan 5 jaar en met mensen die neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn of koorts hebben. Graag ook dan aandacht voor de hygiënemaatregelen zoals hieronder te lezen.

Nieuwe maatregelen van de overheid tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Update: 12 maart 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

  • Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met de werkgever.
  • We adviseren om niet naar het buitenland te reizen.
  • We adviseren om geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn.

Risicogebied aangepast

Update: 11 maart 

De lijst met risicogebieden is aangepast. De omgeving in het noorden van Italië is uitgebreid naar Italië. Singapore en Macau worden niet langer gezien als een risicogebied, omdat het virus daar niet meer op grote schaal verspreid wordt.

Nieuwe hygiëne maatregel

Update: 9 maart 

Schud elkaar voorlopig de hand niet meer.